Yürüyüş Postür Analizi

 Yürüyüş postür analizi yürüyüşteki bozuklukların tanısı ve vücudun yürüyüş sırasında ki normal yürüyüş anatomisine göre orta çıkan değişikliklerin değerlendirilerek, bu bozukluklara yönelik tedavi ve yürüyüş işlevselliğinin yeniden kazanılmasını sağlamak için yapılan bir değerlendirmedir. Bir başka deyişle yürüme analizi, yürümenin sayısal olarak değerlendirilmesi, tanımlanması ve yorumlanmasıdır. 

Yürüme Analizi Neden Yapılır?

 Yürüme analizi bir çok nedene bağlı olarak yapılabilir. bunların içerisinde;

 • Sporcularda yapılan sporun kalitesini artırmak için.
 • Fazlaca düşen kişilerde düşmenin sebebini bulmak için.
 • Yürürken ağrı hisseden kişilerde.
 • Hasta bireylerde; Tedavi planını çizmek.
 • Tedavi etkinliğini değerlendirmek.
 • Patolojik mekanizmaları kompanzatuvar mekanizmalardan ayırt etmek.
 • Kalıcı bir kayıt sağlamak.
 • Bilimsel araştırma yapmak.
 • Tedavi protokolleri geliştirmek ve farklı tedavilerle kıyaslamak.
 • Ortez ve protezlerin etkinliğini araştırmak.
 • Yeni protez dizaynları geliştirmek.
 • Eğitim.

Yürüme Analizi Laboratuvarında Kullanılan Değerlendirme Yöntemleri

Yürüme analizi genellikle bir laboratuvar ortamında, yürüme analizi cihazı kullanılarak yapılır. Analiz sırasında bir çok değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır. Kısaca analiz sonrasında laboratuvarda kullanılan değerlendirme yöntemleri şunlardır;

 • Gözleme dayalı analiz ve video
 • Kinematik analiz
 • Kinetik analiz
 • Dinamik pedobarografi
 • Dinamik elektromyografi
 • Enerji ölçümleri

Yürüyüş anatomisi testi; Gözleme dayalı analiz ve video ve  Kantitatif yürüme analizi (Gözleme dayalı analiz ve video dışındakiler) olarak iki kısımda yapılabilir

Kantitatif Yürüyüş Analizi


 Kantitatif yürüme analizi kas-iskelet sisteminin biyomekaniğinin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Kantitatif yürüme analizi, yürüyüş hakkında objektif ve kesin bilgi sağlar. Fakat sistemin kurulmasının belirli bir maliyeti olduğu için çoğu yerde kantitatif yürüme analizi sistemi henüz yoktur. Kantitatif yürüyüş analizi sistemleri sayesinde; Kinematik analiz, kinetik analiz, dinamik pedobarografi, dinamik elektromyografi ve enerji ölçümleri yapılır 

Kinematik Analiz Ve Temporospatial Veriler

Kinematik analiz; harekete katılan güçler dikkate alınmadan sadece hareketin oluşumu ile ilgilenen analiz boyutudur. Hareketin geometriside denir. Kinematik analizde gövdenin, pelvisi, kalça diz ve ayak bileklerinin, her üç düzlemdeki pozisyonu, eklem hareket açıklıkları, lineer ve açısal hız ile ivmeleri ölçülür ve sayısal veri olarak kaydedilir. Bunlarla birlikte temporospatial veri denilen zamansal ve adım uzunluğu gibi ölçümsel veriler hesaplanır.

Kinetik Analiz

 Kinetik analiz; hareketi oluşturan kuvvetlerin, yani yer tepkime kuvveti, eklem güçleri ve hareketi oluşturan ve kısıtlayan momentlerin incelenmesidir. Bu amaçla, basınca duyarlı, plaka tarzı, zeminde yüzeyi olan kuvvet platformları kullanılmaktadır. Kinetik anlizden elde edilen veriler hareket eden vücuda etki eden kuvvetlerin tanımlanmasını sağlar. 

Dinamik Pedobarografi

 Kuvvet platformları tarzında basınç ölçerler ile ayak tabanı basıncının cm2 cinsinden hesaplanmasıdır. Normalde ayakta dururken basınç 80-100 kilopaskal’dir. Yürüme sırasında 200-500 kilopaskal’dir. Diyabetik nöropatide ise 1000-3000 kilopaskala kadar çıkabilir. Pedobarografi; ayak bileği varus ve valgus değerlendirilmesinde, charcot ayağında, diyabetik ayak gibi bölgesel basınç artışı görülen durumlarda değerlidir. 

Enerji Tüketiminin Hesaplanması

 Normal yürüme hızında, sağlıklı bir insanda enerji tüketimi bazal metabolizma hızının 4 katı kadardır. (0.8 cal/m/kg). Yürüme analizinde enerji tüketiminin hesaplanması şu şekilde yapılabilir;

 • Doğrudan kalorimetri ile enerji ölçümü
 • O2 tüketiminin ölçülerek yapıldığı dolaylı kalorimetrik ölçüm
 • Yürüyüş sırasında plato değere ulaştıktan sonra yapılan nabız ölçümü gibi farklı yöntemlerle enerji tüketimi hesaplanabilir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.